Hoạt động chuyên môn

22359210_2014047275507125_186125172_n

Sinh hoạt chuyên môn Tuần 1 tháng 10

Tổ 2+3 với nội dung “Xây dựng tiết học ngoài trời bài: Đo độ dài”   Tổ 4+5 với nội dung :”Xây dựng tiết học theo phương pháp bàn tay năn bột bài:…
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 06   Trực Tuần: 3A     GVCN: Ngô Thị Tâm      Từ ngày 09/10/2017 đến 14/10/2017 Thực hiện chương trình tuần 06. LĐVS trường lớp.
images

LICH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 31  Trực Tuần: 1B  GVCN: Vũ Thị Huế Tuần 31: Từ ngày 03/04/2017 đến 08/04/2017 Triển khai công tác tuần 31 từ: Từ ngày 10/04/2017 đến 15/04/2017 – Thực hiện chương trình tuần 31 – LĐVS trường lớp. Thứ / Ngày Buổi sáng