LỊCH CÔNG TÁC

45886658_296519827642757_8043826201778716672_n

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 01 (Hè)

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 01 (Hè)                                 Trực Tuần: 2B                    GVCN: Nguyễn Thị Hiền Nhâm    Từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.
d583fe0971e094becdf1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 02 (Hè)                                                Trực Tuần: 1A                     GVCN: Nguyễn Thị Đào    Từ ngày 22/7/2019 đến 26/7/2019 Thực hiện chương…
39d503698d8068de3191

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019 Giữa cái nắng hè oi ả của bầu trời tháng 5, cũng là thời điểm kết thúc năm học, các em học sinh…
40748100_261540264483582_8138739009015775232_n (1)

LỊCH TRỰC HÈ 2019

UBND XÃ NAM LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM QUAN Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc    LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2019          Để đảm bảo cho CB,…
46493646_2155457428048809_1472168085870870528_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 38 – Năm học  2018 – 2019    Trực Tuần: 2B    GVCN: Nguyễn Thị Hiền Nhâm Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực…
52883911_3171818249735362_5389122927759196160_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 37 – Năm học  2018 – 2019    Trực Tuần: 2A    GVCN: Vũ Thị Huế Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thứ / Ngày Buổi sáng
50675781_2158294187765944_6113213487121432576_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 36 – Năm học  2018 – 2019    Trực Tuần: 1B    GVCN: Vũ Thị Huế Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 10/05/2019 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thứ / Ngày Buổi sáng
52567690_379069979559156_1908107536997810176_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 35 – Năm học  2018 – 2019    Trực Tuần: 1A    GVCN: Nguyễn Thị Đào Từ ngày 29/04/2019 đến ngày 03/05/2019 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai…
45407009_349930105780292_8324387080599764992_n (1)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 34 – Năm học  2018 – 2019    Trực Tuần: 5B    GVCN: Hoàng Thị Vân Anh Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh
52699460_551026395402411_1776658366391648256_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 33 – Năm học  2018 – 2019    Trực Tuần: 5A    GVCN: Trần Thị Ngời Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 19/04/2019 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thi khảo sát Thứ / Ngày Buổi sáng