Thời khóa biểu

38612314_1890807560979495_1909666988083380224_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 05   Trực Tuần: 2B    GVCN: Nguyễn Thị Hiền Nhâm Từ ngày 13/08/2018 đến  17/08/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Dạy kĩ năng sống Poky Xây dựng kế hoạch năm học mới 2018-2019 Thứ / Ngày
20180505_080724

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 04   Trực Tuần: 1B    GVCN: Chu Thị Thảo Từ ngày 06/08/2018 đến  10/08/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Dạy kĩ năng sống Poky Xây dựng kế hoạch năm học mới 2018-2019 Thứ / Ngày
33401169_2101092146793765_7411301201251139584_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 03   Trực Tuần: 1A    GVCN: Vũ Thị Huế Từ ngày 30/07/2018 đến  03/08/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Dạy kĩ năng sống Poky Tham gia lao động  vệ sinh theo kế hoạch của PGD vào sáng chủ nhật mùng 05/08 Xây…
20180515_094138

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 37   Trực Tuần: 2B    GVCN: Hoàng Thị Vân Anh Từ ngày 21/05/2018 đến  26/05/2018 Thực hiện chương trình tuần 37 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ hai 21.05.2018
20180417_151757

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 33     Trực Tuần: 5A    GVCN: Trần Thị Ngời Từ ngày 23/04/2018 đến  28/04/2018 Thực hiện chương trình tuần 33 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ hai 23.04.2018
images (9)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 31     Trực Tuần: 4A    GVCN: Nguyễn Thị Nguyệt Anh Từ ngày 09/04/2018 đến  14/04/2018 Thực hiện chương trình tuần 31 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ…
060724961834

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 28     Trực Tuần: 2A    GVCN: Chu Thị Thảo Từ ngày 19/03/2018 đến  24/03/2018 Thực hiện chương trình tuần 28 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ hai 19.03.2018
images (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 27     Trực Tuần: 1B    GVCN: Vũ Thị Huế Từ ngày 12/02/2018 đến  17/03/2018 Thực hiện chương trình tuần 27 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ hai 12.03.2018