Thời khóa biểu

52883911_3171818249735362_5389122927759196160_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 37 – Năm học  2018 – 2019    Trực Tuần: 2A    GVCN: Vũ Thị Huế Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thứ / Ngày Buổi sáng
45407009_349930105780292_8324387080599764992_n (1)

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018

  PHÒNG GD &ĐT NAM TRỰC                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NAM QUAN                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       BÁO CÁO (Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018 và Triển khai…
40950800_880799155456853_1948784940329992192_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 03 – Năm học 2018 – 2019    Trực Tuần: 5B   GVCN: Hoàng Thị Vân Anh Từ ngày 17/09/2018 đến  21/09/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
41065262_268880050415750_5147342876316794880_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 02 – Năm học 2018 – 2019    Trực Tuần: 5A    GVCN: Trần Thị Ngời Từ ngày 10/09/2018 đến  14/09/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh
40748100_261540264483582_8138739009015775232_n (1)

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 Thu đến, mang cho ta biết bao cảm xúc đan xen: vui có, buồn có, nhớ có và quên cũng có… Mùa thu, mùa của hương cốm,…
20180511_094125

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 01 – Năm học: 2018 – 2019   Trực Tuần: 4A    GVCN: Nguyễn Thị Nguyệt Anh Từ ngày 03/09/2018 đến  08/09/2018 Ổn định…
38612314_1890807560979495_1909666988083380224_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 05   Trực Tuần: 2B    GVCN: Nguyễn Thị Hiền Nhâm Từ ngày 13/08/2018 đến  17/08/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Dạy kĩ năng sống Poky Xây dựng kế hoạch năm học mới 2018-2019 Thứ / Ngày
20180505_080724

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 04   Trực Tuần: 1B    GVCN: Chu Thị Thảo Từ ngày 06/08/2018 đến  10/08/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Dạy kĩ năng sống Poky Xây dựng kế hoạch năm học mới 2018-2019 Thứ / Ngày
33401169_2101092146793765_7411301201251139584_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 03   Trực Tuần: 1A    GVCN: Vũ Thị Huế Từ ngày 30/07/2018 đến  03/08/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Dạy kĩ năng sống Poky Tham gia lao động  vệ sinh theo kế hoạch của PGD vào sáng chủ nhật mùng 05/08 Xây…