Thời khóa biểu

20180515_094138

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 37   Trực Tuần: 2B    GVCN: Hoàng Thị Vân Anh Từ ngày 21/05/2018 đến  26/05/2018 Thực hiện chương trình tuần 37 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ hai 21.05.2018
20180417_151757

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 33     Trực Tuần: 5A    GVCN: Trần Thị Ngời Từ ngày 23/04/2018 đến  28/04/2018 Thực hiện chương trình tuần 33 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ hai 23.04.2018
images (9)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 31     Trực Tuần: 4A    GVCN: Nguyễn Thị Nguyệt Anh Từ ngày 09/04/2018 đến  14/04/2018 Thực hiện chương trình tuần 31 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ…
060724961834

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 28     Trực Tuần: 2A    GVCN: Chu Thị Thảo Từ ngày 19/03/2018 đến  24/03/2018 Thực hiện chương trình tuần 28 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ hai 19.03.2018
images (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 27     Trực Tuần: 1B    GVCN: Vũ Thị Huế Từ ngày 12/02/2018 đến  17/03/2018 Thực hiện chương trình tuần 27 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ hai 12.03.2018
images (7)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 24      Trực Tuần: 5A    GVCN: Trần Thị Ngời Từ ngày 19/02/2018 đến  24/02/2018 Thực hiện chương trình tuần 24 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ hai 19.02.2018
images

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 22       Trực Tuần: 1A    GVCN: Nguyễn Thị Đào Từ ngày 29/01/2018 đến  03/02/2018 Thực hiện chương trình tuần 22 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn…
images (2)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 21       Trực Tuần: 1B     GVCN: Vũ Thị Huế Từ ngày 22/01/2018 đến 20/01/2018 Thực hiện chương trình tuần 21 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.
hinh-anh-chuc-tet-7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 20       Trực Tuần: 1A     GVCN: Nguyễn Thị Đào Từ ngày 15/01/2018 đến 20/01/2018 Thực hiện chương trình tuần 20