Tin tức

44033759_2208983629337949_8895934497690746880_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 08 – Năm học 2018 – 2019    Trực Tuần: 1A   GVCN: Nguyễn Thị Đào Từ ngày 22/10/2018 đến  20/10/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thứ / Ngày Buổi sáng Trực…
40802726_477375002765545_7137334686367350784_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 07 – Năm học 2018 – 2019    Trực Tuần: 2B   GVCN: Nguyễn Thị Hiền Nhâm Từ ngày 15/10/2018 đến  20/10/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số…
40771187_194125008022668_8591187421075341312_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 06 – Năm học 2018 – 2019    Trực Tuần: 2A   GVCN: Chu Thị Thảo Từ ngày 08/10/2018 đến  12/10/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thứ / Ngày Buổi sáng Trực…
40748100_261540264483582_8138739009015775232_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 05 – Năm học 2018 – 2019    Trực Tuần: 1B   GVCN: Vũ Thị Huế Từ ngày 01/10/2018 đến  05/10/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh
40748100_261540264483582_8138739009015775232_n (1)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 04 – Năm học 2018 – 2019    Trực Tuần: 1A   GVCN: Nguyễn Thị Đào Từ ngày 24/09/2018 đến  28/09/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thứ / Ngày Buổi sáng Trực…
40950800_880799155456853_1948784940329992192_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 03 – Năm học 2018 – 2019    Trực Tuần: 5B   GVCN: Hoàng Thị Vân Anh Từ ngày 17/09/2018 đến  21/09/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
41065262_268880050415750_5147342876316794880_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 02 – Năm học 2018 – 2019    Trực Tuần: 5A    GVCN: Trần Thị Ngời Từ ngày 10/09/2018 đến  14/09/2018 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh
40748100_261540264483582_8138739009015775232_n (1)

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 Thu đến, mang cho ta biết bao cảm xúc đan xen: vui có, buồn có, nhớ có và quên cũng có… Mùa thu, mùa của hương cốm,…