Tin tức

IMG_2273

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 29 – Năm học  2018 – 2019    Trực Tuần: 2A    GVCN: Chu Thị Thảo Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai…
52699460_551026395402411_1776658366391648256_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 28 – Năm học  2018 – 2019    Trực Tuần: 1B    GVCN: Vũ Thị Huế Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai…
52602696_1188971721279573_5030738955226578944_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 27 – Năm học  2018 – 2019    Trực Tuần: 1A    GVCN: Nguyễn Thị Đào Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh
52457857_1242319679252038_6776455376490463232_n

HỘI NGHỊ BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành kèm theo Quyết định số 275-QĐ/TU ngày 21/12/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định; Hướng dẫn số 77/VP8 ngày 26/5/2003 của UBND tỉnh Nam…
52016083_389666701593265_4110361969461035008_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 26 – Năm học  2018 – 2019    Trực Tuần: 1A    GVCN: Nguyễn Thị Đào Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh
50936427_2189353777770633_343353322163404800_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 25 – Năm học  2018 – 2019    Trực Tuần: 5B   GVCN: Hoàng Thị Vân Anh Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập Thứ / Ngày Buổi sáng
51906499_152216442335714_3076570470959546368_n

TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2019

Mùa xuân, khi chim chóc bay về làm tổ, khi màu xanh, lộc biếc mượt mà trải dài trên đường phố, làng quê, khi hoa đào, hoa mai rực rỡ sắc hương trong nắng xuân, nhân dân…
50952689_2138007323178805_7525946754693332992_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 24 – Năm học  2018 – 2019    Trực Tuần: 5A   GVCN: Trần Thị Ngời Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019 Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh Học sinh ôn tập