Tổ chức

LỊCH TRỰC TẾT ĐINH DẬU

LỊCH TRỰC TẾT ĐINH DẬU   STT NGÀY DƯƠNG NGÀY ÂM SÁNG 7H30 – 10H30 CHIỀU 14H – 17H 1 24/01 27/12 Đ/c Bùi Thị Ánh 0164 972 3601 Nguyễn Thị Anh 0944 412 708 2 25/01 28/12 Phạm Thị Dịu 0169 794…