LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Tháng Năm 18, 2018 7:56 sáng

LCH CÔNG TÁC: Tun 37   Trc Tun: 2B    GVCN: Hoàng Thị Vân Anh

Từ ngày 21/05/2018 đến  26/05/2018

  • Thực hiện chương trình tuần 37
  • LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ hai 21.05.2018 – Chào cờ, ký duyệt giáo án

– Lên lớp

-Xét hồ sơ HT CTTH

-Bàn giao hồ sơ học sinh lớp 5

HT+ VP HP+ VP
Thứ Ba 22.05.2018 – Lên lớp GH + VP – Họp liên tịch HP+ VP
Thứ Tư  23.05.2018  – Lên lớp

–  HT dự lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2018″

GH + VP HP+ VP
Thứ Năm  24.05.2018 – Lên lớp HT + VP HP+VP
Thứ Sáu 25.05.2018  

– Tổng kết năm học

HT + VP – Giao ban HP+ VP
Thứ Bẩy 26.05.2018