LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 01 (Hè)

Tháng Bảy 18, 2019 8:47 sáng

LCH CÔNG TÁC: Tun 01 (Hè)                             

   Trực Tuần: 2B                    GVCN: Nguyễn Thị Hiền Nhâm

   Từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019

LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 15.7.2019 – Tập trung học sinh GH + VP
Thứ Ba 16.7.2019 – CB – GV LĐVS trường lớp GH + VP
Thứ Tư  17.7.2019 GH + VP
Thứ Năm  18.7.2019 – CB – GV LĐVS trường lớp GH + VP  
Thứ Sáu 19.7.2019 GH + VP
Thứ Bảy 20.7.2019 – CB – GV LĐVS trường lớp
Chủ nhật21.7.2019  –Lao động ngày chủ nhật xanh