LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Tháng Chín 21, 2018 9:58 sáng

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 04 – Năm học 2018 – 2019

   Trực Tuần: 1A   GVCN: Nguyễn Thị Đào

Từ ngày 24/09/2018 đến  28/09/2018

  • Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh
  • Học sinh ôn tập
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ hai 24.09.2018 -Học sinh nghỉ trung thu GH + VP  – Lên lớp GH + VP
Thứ Ba 25.09.2018 – Lên lớp GH + VP  – Lên lớp GH + VP
Thứ Tư  26.09.2018 – Lên lớp

– Đ/c Vĩ đi tập huấn BD TLHS tại Sở 2 ngày (26,27), GVCN dạy thay.

GH + VP  – GV tập huấn CM tại TH Nam Long VP
Thứ Năm  27.09.2018  – Lên lớp GH + VP  – Lên lớp GH + VP
Thứ Sáu 28.09.2018 – Lên lớp

– Giao ban công tác tuần

GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Bẩy 29.09.2018 Sinh hoạt CLB    
Chủ nhật