LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Tháng Chín 28, 2018 10:16 sáng

LCH CÔNG TÁC: Tun 05 – Năm học 2018 – 2019

   Trực Tuần: 1B   GVCN: Vũ Thị Huế

Từ ngày 01/10/2018 đến  05/10/2018

  • Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh
  • Học sinh ôn tập
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ hai 01.10.2018 – Chào cờ– Duyệt giáo án

– Lên lớp

GH + VP  – Lên lớp GH + VP
Thứ Ba 02.10.2018 – Lên lớp GH + VP  – Lên lớp GH + VP
Thứ Tư  03.10.2018 – Lên lớp– Đ/c Vĩ tập huấn lớp tâm lý hs tiểu học GH + VP  – Lên lớp GH + VP
Thứ Năm  04.10.2018 – Lên lớp– Tập huấn phần mềm HT + VP  -Lên lớp HT + VP
Thứ Sáu 05.10.2018 – Lên lớp– Giao ban công tác tuần GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Bẩy 06.10.2018 Sinh hoạt CLB TD + MT + TA
Chủ nhật  LĐVS