LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Tháng Mười 5, 2018 7:43 sáng

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 06 – Năm học 2018 – 2019

   Trực Tuần: 2A   GVCN: Chu Thị Thảo

Từ ngày 08/10/2018 đến  12/10/2018

  • Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh
  • Học sinh ôn tập
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ hai 08.10.2018 – Chào cờ- Duyệt giáo án- Lên lớp GH + VP  – Lên lớp GH + VP
Thứ Ba 09.10.2018 – Lên lớp GH + VP  – Lên lớp GH + VP
Thứ Tư  10.10.2018 – Lên lớp- Họp kế toán GH + VP  – Sinh hoạt chuyên môn GH + VP
Thứ Năm  11.10.2018 – Lên lớp HT + VP  -Lên lớp- Duyệt phổ cập HT + VP
Thứ Sáu 12.10.2018 – Lên lớp- Giao ban công tác tuần GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Bẩy 13.10.2018 Hội nghị CNVC
Chủ nhật 14.10.2018