LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Tháng Năm 16, 2019 10:12 sáng

LCH CÔNG TÁC: Tun 38 – Năm học  2018 – 2019

   Trực Tuần: 2B    GVCN: Nguyễn Thị Hiền Nhâm

Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019

  • Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh
  • Học sinh ôn tập
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai    20.05.2019 – Chào cờ– Lên lớp– Duyệt giáo án GH + VP – Họp liên tịch GH + VP
Thứ Ba    21.05.2019 – Lên lớp- Dự lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 của UBND huyện GH + VP – Hướng dẫn GV làm thi đua (CĐ) GH + VP
Thứ Tư    22.05.2019 – Lên lớp- Thanh tra nhân dân làm việc với KT, HT GH + VP GH + VP
Thứ Năm  23.05.2019 – Lên lớp- Duyệt văn nghệ GH + VP GH + VP
Thứ Sáu   24.05.2019 – Lên lớp GH + VP – Chuẩn bị các đk tổng kết năm học GH + VP
Thứ bẩy   25.05.2019 Tổng kết năm học
Chủ nhật  26.05.2019  LĐVS