LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Tháng Mười 12, 2018 7:04 chiều

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 07 – Năm học 2018 – 2019

   Trực Tuần: 2B   GVCN: Nguyễn Thị Hiền Nhâm

Từ ngày 15/10/2018 đến  20/10/2018

  • Ổn định nền nếp, sĩ số học sinh
  • Học sinh ôn tập
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ hai 15.10.2018 – Chào cờ

– Ký duyệt giáo án

– Lên lớp

GH + VP  – Lên lớp GH + VP
Thứ Ba 16.10.2018 – Lên lớp GH + VP  – Lên lớp GH + VP
Thứ Tư  17.10.2018 – Lên lớp GH + VP  – Lên lớp GH + VP
Thứ Năm  18.10.2018 – Lên lớp HT + VP  -Lên lớp HT + VP
Thứ Sáu 19.10.2018 – Lên lớp

– Giao ban công tác tuần

GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Bẩy 20.10.2018 Hội giảng trường    
Chủ nhật 21.10.2018