Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Quan

Địa chỉ: Thôn Đô Quan , xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà   Vũ Thị Chung– Chức vụ:Hiệu Trưởng 
Điện thoại: 03503902207 – Email:thnamquan@gmail.com

Webside: thnamquan.pgdnamtruc.edu.vn